cRoom skyddsanläggningarna fungerar som ett skydd för processer och verksamheter

cRoom är en högkvalitativ och kostnadseffektiv skyddsanläggningsenhet, en anläggning som skyddar, säkrar och möjliggör stabila processer och verksamheter.

cRoom skyddsanläggningarna är tekniska skyddsanläggningar utformade enligt kraven i miljön och den teknik som ska användas inuti.

Tjänsten omfattar även design, installation och driftsättning av utrustning efter behov. Design- och installationstjänster är en viktig del av cRooms servicelöfte, vilket säkerställer snabb och korrekt leverans till användningsstället.

Croom -laitetilojen valmistus.

CRooms skyddsanläggningar är designade och tillverkade i vår egen fabrik i S:t Michel. Skyddsanläggningarna tillverkas av Harri Haavikko Oy

cRoom skyddsanläggningarna ger skydd och säkerhet för olika branscher så att de kan upprätthålla och säkra sin verksamhet.

cRoom skyddsanläggningarna ger skydd och säkerhet för olika branscher så att de kan upprätthålla och säkra sin verksamhet.

Vi erbjuder innovativa skyddsanläggningar som är utformade för att ge omfattande skydd och säkerhet för ett brett spektrum av operatörer. Fokus för skyddsanläggningen ligger på oavbruten drift och säkerhet vilket gör den till en idealisk lösning för kritiska delar av din verksamhet, även under krävande förhållanden.

cRoom skyddsanläggningarna i praktiken

360 BILD: Du kan bekanta dig med skyddsanläggningarna genom att rotera musen, eller på mobilen med fingret. Zooma in med musens rullningslist eller nyp för att zooma in.


Operatörer och telekommunikation

Skyddsanläggningar för telekommunikation skyddar basstationer, antenner och nätverkskomponenter från miljöfaktorer och säkerställer oavbrutna kommunikationstjänster.

Elproduktion

Eldistributionsutrustning, instrumentering och kontrollsystem är ofta inrymda i skyddsanläggningar i elproduktions- och allmänförsörjningsindustrin. cRooms skyddsanläggningar skyddar kritiska komponenter från väderskador och säkerställer tillförlitlig strömförsörjning.

Industriell tillverkning

Produktionsanläggningar använder skyddsanläggningar för att skydda maskiner, automationssystem och komponenter i produktionslinjen. Skyddsanläggningar bidrar till att upprätthålla stabila driftsförhållanden och minimerar risken för produktionsstörningar.


Trafikinfrastruktur

Skydd av kritiska system kopplade till järnvägar och flygplatser, t.ex. trafiklednings-, kontroll- och kommunikationssystem. Skyddsanläggningar spelar en viktig roll för att upprätthålla funktionaliteten och säkerheten i transportnäten.

Gas- och processindustri

I raffinaderier skyddas utrustningens kapslingar, styrsystem, mätinstrument och övervakningsutrustning. Genom att skydda dessa livsviktiga komponenter säkerställs tillförlitligheten och säkerheten i olje- och gasverksamheten.

Försvarsverksamhet

Försvarsmakten kan använda skyddsanläggningar för att skydda kommunikationssystem, radarutrustning, utrustning för elektronisk krigföring och annan kritisk teknologi.


Distansövervakning

Skyddsanläggningar är viktiga för övervakningsstationer, väderstationer och fjärrövervakningssystem. De ger en stabil miljö för känsliga instrument och säkerställer korrekt datainsamling och tillförlitlig övervakning.

Säkerställande av datatrafik

Skyddsanläggningarna kan utrustas med avancerade kommunikations- och datorsystem, som möjliggör effektiv dataöverföring och styrning av utrustningen. Detta är särskilt viktigt i branscher som behöver information och kommunikation i realtid.

Temperaturövervakning

Temperatur- och klimatkontroll är en annan viktig teknisk aspekt för skyddsanläggningarna. Många apparater och system behöver noggrant kontrollerade förhållanden för att fungera optimalt. Temperaturkontroll- och ventilationssystem säkerställer att utrustningen arbetar vid stabila temperatur- och luftfuktighetsförhållanden.


Säkerhet

Fysiskt skydd och säkerhet är också viktiga aspekter av den tekniska utrustningen i skyddsanläggningarna. Det kan handla om passersystem, larmsystem och videoövervakning för att förhindra obehörigt tillträde och skydda utrustning från stöld eller skada.

Säkerställande av elförsörjning

Reservkraft och strömförsörjningssystem är avgörande för den tekniska utrustningen i skyddsanläggningarna, särskilt i situationer där ett strömavbrott kan orsaka allvarliga störningar. Effektiva reservkraftsystem säkerställer en kontinuerlig strömförsörjning till utrustningen, vilket minimerar avbrott och upprätthåller driften av utrustningen.

Temperaturstyrning

Kylsystemen spelar också en viktig roll. Många enheter kan överhettas, vilket kan leda till funktionsfel eller skador. Effektiva kylsystem för fabrikslokaler, t.ex. luftkonditionerings- och kylsystem, håller temperaturen under kontroll och säkerställer utrustningens livslängd

cRoom skyddsanläggningar – Utrustning för önskat resultat

Skyddsanläggningarna är en viktig del av många industrier, och den tekniska utrustningen är en nyckelfaktor för funktion, prestanda och säkerhet.

Skyddsanläggningarnas tekniska utformning och utrustning möjliggör ett brett användningsområde och förbättrar avsevärt utrustningens skydd och effektivitet.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Telelaitetila - varustelu ja asennus.
Croom - sertifioitua toimintaa.

Certifierad verksamhet med kvalitet och miljö i åtanke 

Vi vill erbjuda våra kunder kvalitetsprodukter med hänsyn till vår miljö, så vår verksamhet är certifierad och därmed uppfyller vi kraven i de internationella ISO-standarderna för verksamhet, kvalitet och miljöfrågor. 

sv_SE