cRoom -laitetila toimii prosessien ja toiminnan suojaajana

cRoom laitetila on laadukas ja kustannustehokas kokonaisuus eli laitetila joka suojaa, turvaa ja mahdollistaa vakaat prosessit ja toiminnan.

cRoom -laitetilat ovat teknisiä laitetiloja, jotka suunnitellaan käyttöympäristön ja sisälle tulevan teknologian vaatimusten mukaan.

Palvelu laajenee tarpeen mukaan laitteistojen asennussuunnitteluun ja asentamiseen sekä käyttöönottoon. Suunnittelu ja asennuspalvelut ovat keskeinen osa cRoom -palvelulupausta, joka varmistaa oikea-aikaisen ja sisältöisen toimituksen käyttökohteeseen.

Croom -laitetilojen valmistus.

CRoom-laitetilat suunnitellaan ja valmistetaan omassa tehtaassamme Mikkelissä. Laitetilat valmistaa Harri Haavikko Oy

cRoom -laitetilat tarjoavat eri toimialoille suojaa ja turvaa toiminnan ylläpitoon ja varmistamiseen.

cRoom -laitetilat tarjoavat eri toimialoille suojaa ja turvaa toiminnan ylläpitoon ja varmistamiseen.

Tarjoamme innovatiivisia laitetiloja, jotka ovat suunniteltu tarjoamaan kattavaa suojaa ja turvaa monipuolisesti eri toimijoille. Laitetiloissa korostuvat toiminnan häiriöttömyys sekä varmistaminen, mikä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun liiketoiminnan kriittisille osa-alueille vaativissakin olosuhteissa.

cRoom -laitetilat käytännössä

360 KUVA: Voit tutustua laitetilaan hiirellä pyörittämällä tai mobiilissa sormella. Zoomaus onnistuu hiiren rullalla tai nipistämällä.


Operaattorit ja televiestintä

Telelaitetilat suojaavat tukiasemia, antenneja ja verkkokomponentteja ympäristötekijöiltä ja varmistavat keskeytymättömät viestintäpalvelut.

Sähköntuotanto

Sähkönjakelulaitteet, kojeistot ja ohjausjärjestelmät on usein sijoitettu laitesuojiin sähköntuotanto- ja yleishyödyllisillä toimialoilla. cRoom -laitetilat suojaavat kriittisiä komponentteja säästä johtuvilta vaurioilta ja varmistavat luotettavan sähköntoimituksen.

Teollinen valmistus

Tuotantolaitokset käyttävät laitetiloja suojatakseen koneita, automaatiojärjestelmiä ja tuotantolinjan komponentteja. Laitesuojat auttavat ylläpitämään tasaisia toimintaolosuhteita ja minimoimaan tuotantohäiriöiden riskin.


Liikenneinfra

Rautateiden ja lentokenttien yhteydessä olevien kriittisten järjestelmien suojaus, kuten liikenteenhallinta-, valvonta- ja viestintäjärjestelmät. Laitesuojilla on tärkeä rooli liikenneverkkojen toimivuuden ja turvallisuuden ylläpitämisessä.

Kaasu- ja prosessiteollisuus

Jalostuslaitoksissa laitesuojat suojaavat ohjausjärjestelmiä, mittauslaitteita ja valvontalaitteita. Suojaamalla näitä elintärkeitä komponentteja varmistetaan öljy- ja kaasutoiminnan luotettavuus ja turvallisuus.

Puolustustoiminta

Puolustusvoimat voivat käyttää laitetiloja viestintäjärjestelmien, tutkalaitteiden, elektronisen sodankäynnin laitteiden ja muun kriittisen teknologian suojaamiseen.


Etävalvonta

Laitesuojat ovat tärkeitä seuranta-asemille, sääasemille ja etävalvontajärjestelmille. Ne tarjoavat vakaan ympäristön herkille instrumenteille ja varmistavat tarkan tiedonkeruun ja luotettavan seurannan.

Tietoliikenteen varmistaminen

Laitetilat voivat olla varustettuja edistyneillä tietoliikenne- ja tietokonejärjestelmillä, jotka mahdollistavat tehokkaan tiedonsiirron ja laitteiden valvonnan. Tämä on erityisen tärkeää teollisuudenaloilla, joilla on tarve reaaliaikaiselle tiedolle ja viestinnälle.

Lämpötilan valvonta

Lämpötilan ja ilmastoinnin hallinta on toinen merkittävä tekninen näkökohta laitetilojen varustelussa. Monet laitteet ja järjestelmät tarvitsevat tarkasti säädeltyjä olosuhteita toimiakseen optimaalisesti. Lämpötilanvalvonta ja ilmanvaihtojärjestelmät takaavat, että laitteet toimivat vakaina lämpötiloissa ja kosteusolosuhteissa.


Turvallisuus

Fyysinen suojaus ja turvallisuus ovat myös tärkeitä osia laitetilojen teknistä varustelua. Tämä voi sisältää pääsyvalvontajärjestelmiä, hälytysjärjestelmiä ja videovalvontaa, jotka estävät luvattoman pääsyn ja suojaavat laitteita varkauksilta tai vahingoittamiselta.

Sähkönsaannin varmistaminen

Varavoima ja sähkönsyöttöjärjestelmät ovat kriittisiä laitetilojen tekniselle varustelulle, erityisesti tilanteissa, joissa sähkökatkos voisi aiheuttaa vakavia häiriöitä. Tehokkaat varavoiman järjestelmät varmistavat jatkuvan virransyötön laitteille, mikä minimoi keskeytykset ja ylläpitää laitteiden toimintaa.

Lämpötilan hallinta

Jäähdytysjärjestelmät ovat myös tärkeässä osassa. Monet laitteet voivat ylikuumentua, mikä voi johtaa toimintahäiriöihin tai vaurioihin. Tehokkaat laitetolojen jäähdytysjärjestelmät, kuten ilmastointi ja jäähdytysjärjestelmät, pitävät lämpötilan hallinnassa ja varmistavat laitteiden pitkäikäisyyden.

cRoom laitetilat – Varustelemalla haluttu lopputulos

Laitetilat ovat olennainen osa monia teollisuudenaloja, ja niiden tekninen varustelu on keskeinen tekijä niiden toimivuuden, suorituskyvyn ja turvallisuuden kannalta.

Laitetilojen tekninen suunnittelu ja varustelu mahdollistavat monipuoliset käyttötarkoitukset ja parantavat huomattavasti laitteiden suojaa sekä tehokkuutta.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää!

Telelaitetila - varustelu ja asennus.
Croom - sertifioitua toimintaa.

Sertifioitua toimintaa laatu ja ympäristö huomioiden 

Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaista tuotteita ympäristömme huomioiden, joten toimintamme on sertifoitua ja näin ollen toimintamme täyttää kansanvälisen ISO standartien vaatimukset toimintaan, laatuun ja ympäristöasioihin liittyen. 

fi