Vi utformar skyddsanläggningarna enligt kundens behov och slutanvändningen av utrustningsrummet.

Vi utformar skyddsanläggningarna med hänsyn till kundens behov och skyddsanläggningarna slutanvändning och livscykel.

Utgångspunkten är att utforma och implementera en installation som fungerar i applikationen och håller under lång tid. 

Ett informationspaket för konstruktören som stöd för planerings- och inköpsbeslutet. Konstruktionen bör ta hänsyn till dimensioner, struktur, arkitektur, fundament, utrustning, transport samt drift och underhåll av utrustningsrummet. Med andra ord, allt som krävs för ett högkvalitativt och funktionellt system. Harri Haavikko Oy

Suunnittelijalle tietoa laitetiloista ja niiden suunnittelusta.

Exempel på design

Vi har utformat skyddsanläggningarna i många olika storlekar för att passa dina behov och din utrustning.

De installationer som vi har designat har varierat i storlek från några kvadratmeter till nästan 200m2

360 BILD: Du kan bekanta dig med skyddsanläggningarna genom att rotera musen, eller på mobilen med fingret. Zooma in med musens rullningslist eller nyp för att zooma in.

För designern: Beställ DWG-bilder

Vill du se planerna eller behöver du teknisk information och exempel på implementeringar som stöd för ditt beslut om planering/upphandling? 

Vi kan förse dig med foton och ritningar. Kontakta oss och ta en närmare titt på våra anläggningar.

sv_SE