cRoom service

cRoom service, underhåll och livscykeltjänster för skyddsanläggningar 

Förutom design och implementering av skyddsanläggningar erbjuder vi cRoom –underhåll och skötsel av skyddsanläggningar under drift. 

Skyddsanläggningarnas instrumentering och funktioner kan uppgraderas eller helt utrustas när behovet av skyddsanläggningarna förändras. Skyddsanläggningarna kan uppgraderas på plats eller så kan vi hämta skyddsanläggningarna till vår fabrik för modifieringar.

Efter detta levereras den uppdaterade och aktuella skyddsanläggningen tillbaka till sin plats och den återgår till användning. 

cRoom service för att säkerställa driften

CRoom service garanterar oavbruten och problemfri drift eller snabb återgång till produktion vid skada. De viktigaste uppgifterna för underhåll och reparation är att säkerställa att de tekniska byggnadssystemen fungerar korrekt och är rena och välordnade. Förändringar i förhållandena för kritiska objekt kan övervakas genom fjärrövervakning av CRoom. Huvudsyftet är att säkerställa att processernas villkor skyddas enligt överenskommelse av ett omfattande antal av faktorer.

Grunden för underhållet utgörs av CRooms planering och försäljning, där arbetet utförs utifrån ett livscykelperspektiv. När produkter utformas är målet att planera livscykeln utifrån användningsbehovet. De traditionella delarna av livscykeln som ska beaktas är: leverans, underhåll och service, tillbyggnad eller modifiering, uppgradering av utrustning, flytt eller nedmontering och återanvändning. cRoom skyddsanläggningarna underhålls och tillverkas av Harri Haavikko Oy

cRoom Service-modellen i korthet:

1. Underhåll

Uppdatering och utrustning av skyddsanläggningar efter förändringar i användningsbehov.

3. Modifieringar

Ändringar och modifieringar säkerställer en lång och kompatibel livscykel för skyddsanläggningarna.

2. Underhåll

Underhållets huvuduppgift är att se till att skyddsanläggningarna och tekniken fungerar utan långa avbrott.

4. Överföringar

Flyttning och omplacering av skyddsanläggningar när behov och användningsområden förändras.

+ utöver dessa erbjuder vi demontering och återvinning

Underhållsavtal för skyddsanläggningarna 

Instrument och utrustning i skyddsanläggningarna behöver regelbundet underhåll. Vi erbjuder serviceavtal för årliga inspektioner och underhåll samt snabb service vid eventuella driftsstörningar.

Med ett serviceavtal kan du därför enkelt och bekymmersfritt fokusera på din kärnverksamhet, som flexibelt stöds av cRooms skyddsanläggningar och serviceavtal. 

Vi återtar våra skyddsanläggningar tillbaka 

Även om våra skyddsanläggningar håller en lång tid kan det uppstå en situation där de inte längre passar för det ändamål som de ursprungligen utformades för och då kan det behövas t.ex. en större skyddsanläggning för att ersätta dem.

I en sådan situation är vi intresserade av att återta gamla skyddsanläggningar tillbaka till oss. Kontakta vårt säljteam så diskuterar vi din nuvarande situation och dina nya skyddsanläggningsbehov för varje enskilt fall. 

Intresserad av ett Croom serviceavtal?

sv_SE