cRooms teknikkhus beskytter prosesser og drift

cRooms teknikkhus er en kostnadseffektiv helhet av høy kvalitet, det vil si et teknisk rom som beskytter, sikrer og muliggjør stabile prosesser og drift.

cRooms teknikkhus er rom for teknisk utstyr som planlegges i henhold til kravene til driftsmiljøet og den teknologien de skal inneholde.

Tjenesten utvides etter behov til å omfatte installasjonsplanlegging og installasjon av utstyret samt igangkjøring. Design- og installasjonstjenestene er en viktig del av cRooms serviceløfte, som sikrer levering til rett tid og med riktig innhold på bruksstedet.

Croom -laitetilojen valmistus.

cRooms teknikkhus planlegges og produseres i vår egen fabrikk i Mikkeli i Finland. Teknikkhusene bygges av Harri Haavikko Oy

cRooms teknikkhus tilbyr beskyttelse og sikkerhet for oppretthold og sikring av driften i ulike bransjer.

cRooms teknikkhus tilbyr beskyttelse og sikkerhet for oppretthold og sikring av driften i ulike bransjer.

Vi tilbyr innovative teknikkhus som er planlagt for å gi en dekkende beskyttelse og sikkerhet for et bredt spekter av forskjellige aktører. I teknikkhusene er det lagt vekt på uavbrutt drift og sikkerhet, noe som gjør dem til en ideell løsning for kritiske forretningsområder selv under krevende forhold.

cRooms teknikkhus i praksis

360 BILDE: Du kan utforske teknikkhuset ved å bevege musen eller fingeren på en mobil enhet. Zoom inn med musehjulet eller knipse.


Operatører og telekommunikasjon

Teknikkhusene for telekommunikasjonsutstyr beskytter basestasjoner, antenner og nettverkskomponenter mot miljøfaktorer og sikrer uavbrutte kommunikasjonstjenester.

Strømproduksjon

Kraftdistribusjonsutstyr, koblingsanlegg og kontrollsystemer er ofte plassert i utstyrsrom i kraftproduksjons- og bransjer med allmenn interesse. cRooms teknikkhus beskytter kritiske komponenter mot skader som oppstår på grunn av vær og vind og sikrer en pålitelig strømforsyning.

Industriell produksjon

Produksjonsanlegg bruker teknikkhus til å beskytte maskiner, automasjonssystemer og produksjonslinjekomponenter. Teknikkhusene bidrar til å opprettholde stabile driftsforhold og minimere risikoen for produksjonsforstyrrelser.


Infrastruktur

Beskyttelse av kritiske systemer knyttet til jernbane og flyplasser, som for eksempel trafikkstyrings-, overvåknings- og kommunikasjonssystemer. Teknikkhusene spiller en viktig rolle i å opprettholde transportnettverkenes funksjonalitet og sikkerhet.

Gass- og prosessindustri

I raffineriene beskytter teknikkhusene kontrollsystemer, måleinstrumenter og overvåkingsenheter. Beskyttelse av disse viktige komponentene sikrer påliteligheten og sikkerheten i olje- og gassvirksomheten.

Forsvarets virksomhet

Forsvaret kan bruke teknikkhus til å beskytte kommunikasjonssystemer, radarutstyr, utstyr for elektronisk krigføring og annen kritisk teknologi.


Fjernovervåking

Teknikkhusene er viktige for overvåkingsstasjoner, værstasjoner og fjernovervåkingssystemer. De kan tilby et stabilt miljø for sensitive instrumenter og sikrer en nøyaktig datainnsamling og pålitelig oppfølging.

Sikring av kommunikasjon

Teknikkhusene kan være utstyrt med avanserte telekommunikasjons- og datasystemer som muliggjør effektiv dataoverføring og overvåking av utstyr. Dette er spesielt viktig i industribransjer hvor det er behov for sanntidsinformasjon og kommunikasjon.

Temperaturovervåking

Temperatur- og klimaovervåkning er et annet viktig teknisk aspekt med tanke på utstyret i teknikkhusene. Mange utstyr og systemer trenger nøyaktig regulerte forhold for å fungere optimalt. Temperaturovervåkings- og ventilasjonssystemene sikrer at utstyret fungerer under stabile temperatur- og fuktighetsforhold.


Sikkerhet

Fysisk sikring og sikkerhet er også en viktig del av teknikkhusets tekniske utstyr. Dette kan omfatte adgangskontrollsystemer, alarmsystemer og videoovervåking som hindrer ulovlig tilgang og beskytter enhetene mot tyveri eller skade.

Sikring av strømforsyning

Reservekraft og strømforsyningssystemer er kritisk for den tekniske utrustningen av teknikkhusene, spesielt i situasjoner der strømbrudd kan forårsake alvorlige forstyrrelser. Effektive systemer for reservekraft sikrer en konstant strømforsyning til utstyret, noe som minimerer avbrudd og opprettholder utstyrets drift.

Temperaturkontroll

Kjølesystemene spiller også en viktig rolle. Mange enheter kan overopphetes, og dette kan føre til driftsforstyrrelser eller skader. De effektive kjølesystemene i teknikkhusene, som for eksempel klimaanlegg og kjøleenheter holder temperaturen under kontroll og sikrer utstyret en lang levetid

cRoom teknikkhus – Utstyr teknikkhuset til det ønskede resultatet

Teknikkhusene er en viktig del av mange industribransjer, og det tekniske utstyret er en nøkkelfaktor for funksjonaliteten, ytelsen og sikkerheten i disse.

Den tekniske utformingen og utrustningen av teknikkhusene muliggjør allsidige bruksformål og forbedrer beskyttelsen av utstyret og effektiviteten hos dette betydelig.

Kontakt oss så forteller vi deg mer!

Telelaitetila - varustelu ja asennus.
Croom - sertifioitua toimintaa.

Sertifisert drift med hensyn til kvalitet og miljø 

Vi ønsker å tilby våre kunder produkter av høy kvalitet ved å ta hensyn til miljøet, og derfor er virksomheten vår sertifisert og oppfyller derved også kravene i de internasjonale ISO-standardene både når det gjelder drift, kvalitet og miljøspørsmål. 

nb_NO