Ledande leverantör av tele- och transformatorstationer i Finland

cRoom är en skyddsanläggning som är utformad för att skydda och underhålla utrustning, maskiner eller teknik. 

Våra skyddsanläggningar erbjuder en kontrollerad miljö som skyddar utrustning från väderförhållanden, temperaturväxlingar och potentiella skador.

Skyddsanläggningar används ofta inom branscher som telekommunikation, allmännyttiga företag, järnvägar och elektriska transformatorstationer för att säkerställa tillförlitlig drift och lång livslängd för kritisk utrustning.

cRooms apparatskydd erbjuder ett antal fördelar inom en rad olika branscher och tillämpningar:

Skydd mot föränderliga miljöfaktorer

Temperaturreglering

Förbättrad säkerhet

Lägre underhållskostnader

Bättre prestanda för utrustningen

Minimerat driftstopp

Långsiktiga kostnadsbesparingar

Vår fullständiga skyddsanläggningsservice omfattar behovsbedömning, design, tillverkning, utrustning, transport, installation, underhåll och service.

Detta säkerställer hög kvalitet och önskvärt slutresultat under skyddsanläggningens hela livscykel.

Skyddsanläggningar designas och implementeras av Harri Haavikko Oy.

cRoom service garanterar oavbruten och problemfri drift eller snabb återgång till produktion vid skada.

De viktigaste uppgifterna för underhåll och reparation är att säkerställa att de tekniska byggnadssystemen fungerar korrekt och är rena och välordnade.

sv_SE