En ledende leverandør av telekommunikasjon- og transformatorstasjoner i Finland

cRooms teknikkhus er en bygning som er planlagt for beskyttelse og vedlikehold av utstyr, maskiner eller teknikk. 

Teknikkhusene våre gir et kontrollert miljø som beskytter utstyret mot værforhold, temperatursvingninger og eventuelle skader.

Teknikkhusene brukes ofte i industribransjer som telekommunikasjon, anlegg, jernbanetransport og transformatorstasjoner for å sikre en pålitelig drift og lang levetid for viktig utstyr.

cRooms teknikkhus tilbyr flere fordeler for forskjellige industribransjer og løsninger:

Beskyttelse mot endrende elementer i miljøet

Temperaturregulering

Forbedret sikkerhet

Reduserte vedlikeholdskostnader

Bedre enhetsytelse

Minimert nedetid

Langsiktige kostnadsbesparelser

Vår komplette tjeneste innen teknikkhus dekker behovsvurdering, design, produksjon, utrustning, transport, installasjon, service og vedlikehold.

Slik kan vi sikre en høy kvalitet og det ønskede sluttresultatet på teknikkhuset under hele livssyklusen.

Teknikkhusene planlegges og gjennomføres av Harri Haavikko Oy.

cRoom Service sikrer en uavbrutt og problemfri drift samt sørger for at produksjonen kommer raskt i gang igjen dersom det oppstår en forstyrrelser.

En av de viktigste oppgavene i service og vedlikeholdstjenesten er å sikre at de bygningstekniske systemene fungerer riktig og at de er rene og i orden.

nb_NO