cRoom service

cRoom service, vedlikeholds- og livssyklustjenester for teknikkhusene 

I tillegg til planlegging og implementering av teknikkhus tilbyr vi også 

Koblingsutstyret og funksjonene i teknikkhusene kan oppgraderes eller utstyres helt på nytt dersom behovet i teknikkhusene endrer seg. Teknikkhusene kan oppdateres på stedet, eller vi kan hente teknikkhuset til fabrikken vår for å utføre endringsarbeidet.

Etter dette leveres det ferdig oppdaterte teknikkhuset tilbake til sin egne plass og kobles tilbake til bruk igjen. 

cRoom service sikrer driften

cRoom Service sikrer en uavbrutt og problemfri drift, samt at produksjonen kommer raskt i gang igjen dersom det oppstår forstyrrelser. En av de viktigste oppgavene innen service og vedlikehold er å sikre at de bygningstekniske systemene fungerer riktig og at de er rene og i orden. Endringer i forholdene kan på kritiske steder overvåkes med cRoom-fjernovervåkning. Hovedmålet er å sikre beskyttelse av prosessforholdene mot mange typer faktorer på avtalt måte.

Utgangspunktet for vedlikeholdet er cRooms design og salg, der arbeidet utføres med livssyklustenkning som grunnlag. Målet i produktplanleggingen er å planlegge livssyklusen med tanke på bruksbehovet. De tradisjonelle elementene i livssyklusen som må vurderes, er levering, vedlikehold og service, utvidelser eller modifikasjoner, utstyrsoppgraderinger, flytting eller demontering og gjenbruk. cRoom-teknikkhusene vedlikeholdes og produseres av Harri Haavikko Oy

Kort om cRoom Service-modellen:

1. Vedlikehold

Oppdatering og gjenutrustning av teknikkhus i henhold til endringer i bruksbehovene.

3. Modifikasjoner

Endringer og modifikasjoner sikrer teknikkhuset en lang livssyklus som oppfyller kravene.

2. Service

Hovedoppgaven med servicen er å sikre at teknikkhuset og teknikken fungerer som det skal uten lange avbrudd.

4. Flytting

Flytting og omplassering av teknikkhusene ved endringer i bruksbehov og brukssted.

+ i tillegg til dette tilbyr vi også riving og gjenvinning

Vedlikeholdsavtaler for teknikkhusene 

Instrumentene og utstyret i teknikkhusene krever jevnlig vedlikehold. Vi tilbyr vedlikeholdsavtaler for årlig kontroll og vedlikehold samt rask servicerespons ved eventuelle feilsituasjoner.

Vedlikeholdsavtalen tilbyr en enkel og bekymringsløs mulighet til å fokusere på kundens egen kjernevirksomhet, som støttes fleksibelt av cRoom-teknikkhusene og vedlikeholdsavtalene for disse. 

Vi løser inn teknikkhusene våre igjen 

Selv om teknikkhusene våre har lang levetid, kan det oppstå situasjoner hvor man ikke har bruk for det i den formen det opprinnelig var planlagt lenger, og man trenger for eksempel et større teknikkhus i stedet.

I slike situasjoner er vi interessert i å innløse det gamle teknikkhuset tilbake igjen. Kontakt salgsteamet vårt, og vi vurderer alltid den nåværende situasjonen og behovene for nye fasiliteter separat. 

Er du interessert i en cRoom service-avtale?

nb_NO