Johtava tele- ja sähköasemien toimittaja Suomessa

cRoom -laitetila on suojarakennus, joka on suunniteltu laitteiden, koneiden tai tekniikan suojaamiseen ja ylläpitoon. 

Laitetilamme tarjoavat kontrolloidun ympäristön, joka suojaa laitteita sääolosuhteilta, lämpötilan vaihteluilta ja mahdollisilta vaurioilta.

Laitesuojia käytetään yleisesti televiestinnän, laitosten, raideliikenteen ja sähkökeskusten kaltaisilla teollisuudenaloilla, joilla varmistetaan tärkeiden laitteiden luotettava toiminta ja pitkäikäisyys.

cRoom -laitesuojat tarjoavat useita etuja eri teollisuudenaloilla ja sovelluksissa:

Suojaus ympäristön muuttuvia elementtejä vastaan

Lämpötilan säätö

Parannettu turvallisuus

Pienemmät ylläpitokustannukset

Parempi laitteiden suorituskyky

Minimoitu seisokkiaika

Pitkän aikavälin kustannussäästöt

Laitesuojien kokonaispalvelumme kattaa tarvekartoituksen, suunnittelun, valmistuksen, varustelun, kuljetuksen, asennuksen ja huollon sekä ylläpidon.

Näin voidaan varmistaa laadukas ja halutunlainen lopputulos laitetilan koko elinkaaren ajan.

Laitetilat suunnittelee ja toteuttaa Harri Haavikko Oy.

CRoom Service huolehtii katkeamattomasta ja häiriövapaasta operoinnista tai vaurion sattuessa nopeasta palautumisesta tuotantoon.

Huollon ja kunnossapidon keskeisiä tehtäviä on huolehtia taloteknisten järjestelmien asianmukaisesta toiminnasta, siisteydestä ja järjestyksestä.